XỬ LÝ BỀ MẶT

PHÒNG SƠN – BÀN SƠN

Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp thu gom bụi sơn và xử lý mùi sơn phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng hoàn thiện sản phẩm đồng thời bảo vệ người vận hành và đảm bảo một không gian làm việc sạch sẽ và an toàn với chi phí hiệu quả nhất….

PHÒNG PHUN BI – PHUN CÁT

Phòng phun bi, phun cát là một hệ thống lý tưởng để thu gom bụi và chúng tôi hiểu chính xác những gì cần thiết cho một không gian và ứng dụng nhất định, cho dù bạn cần một bộ hút bụi đơn giản hay cần tư vấn đầy đủ về một giải pháp phức tạp…